Tratamentul patogenezei etiologiei ciupercii unghiilor. Cum se vindecă distrofia plăcii de unghii. Cauzele distrofiei unghiilor și metodele de tratament

Ce studiază știința micologiei. Ce este micologia

Au fost analizate de materiale, inclusiv documente ale Organizatiei Mondiale a Sanatatii si publicatii stiintifice. Este subliniata importanta rezolvarii acestei probleme in cadrul Conceptului "O singura sanatate" "One Health".

Cea mai importanta problema este evolutia organismelor rezistente la mai multe medicamente. Mecanismele responsabile sunt caracteristice, in mare parte, atat tulpinilor rezistente, cat si celor care capata rezistenta in timpul terapiei.

ciuperci dermatologice

Mecanismele moleculare includ afinitatea modificata a medicamentului, nivelurile reduse de medicamente care patrund intracelular pompele de eflux si formarea biofilmelor. Noile abordari de diagnostic includ detectarea pe baza ADN-ului prin reactia de polimerizare in lant, ce poate servi ca un instrument complementar pentru diagnosticul modern al infectiilor fungice invazive. Cuvinte-cheie: fungi patogeni, rezistenta la preparatele an-timicrobiene Summary Tratamentul patogenezei etiologiei ciupercii unghiilor aspects of fungal resistance to antimicrobial treatment.

Review of literature This article presents a review of the literature on the issue of fungal resistance to antimicrobial preparations. The importance of solving this problem in the One health strategy is underlined. The most important problem is the evolution of organisms resistant to several drugs.

Ce studiază știința micologiei. Ce este micologia

The responsible mechanisms are largely shared by both resistant strains and those that gain resistance during therapy. Molecular mechanisms include altered drug affinity, low levels of intracellularly penetrating drugs efflux pumps, and biofilm formation.

New diagnostic approaches include DNA-based detection by PCR that can serve as a complementary tool for the modern diagnosis of invasive fungal infections.

Conceptul Osingurásánátate {OneHealth Include prolectarea si Implementarea programelor, politicilor, legislatiei si cercetárll În care mal multe sectoare comunlcá sl lu-creazá nmpreuná pentru a obtine rezultate mal bune În domenlul sánátátii publice.

Sectoarele de lucru În care o asemenea abordare este deoseblt de relevantá sunt: siguranta allmentelor, controlul zoonozelor anume a bolllor care se pot râspândl Între anímale si om, precum grlpa, rabia si febra Rift Valley si com-baterea rezistentei la preparatele antimicrobiene În cazul În care agentul patogen se modificá dupá ce a fost expus actiunii antibioticelor si a devenlt rezlstent si, ca urmare, mal difícil de tratat [1, 2].

Rezistenta la preparatele antimicrobiene este o problemá globalá În crestere, amenintând sánátatea fiintelor umane si a anlmalelor. Fungll sunt cauze Importante ale bolll În rândul organismelor din regnurlle vegetal si animal, Inclu-slv la oamenl.

Simptomele ciupercii unghiilor

Deoarece utlllzarea medlcamentelor antifungice este ráspânditá atât În agrlculturá, cât si În medicina moderná, prevalenta Infectiilor fungice rezistente a crescut considerabil. Problema cresterii rezistentei la preparatele antifungice este agravatá de o pauzá În elaborarea unor nol remedll ce ar avea niste mecanlsme universale de actiune. Având În vedere numárul din ce În ce mal mare de pacienti cu afectiuni imunosupresive cronlce care necesltá o terapie antifungicä ca parte a tratamentului lor, existé îngrijorarea cä e posibil sä ne apropiem nu numai de epoca postantibioticä, ci si de perioada postantifungicä [7].

Aici ar trebui de mentionat câ-teva momente importante. Rezistenta atât la speciile Candida, cât si la speciile Aspergillus a devenit o problemä globalä, cauzatä de introducerea si utilizarea pe scarä largä a triazolelor la începutul anilor [8].

tratamentul patogenezei etiologiei ciupercii unghiilor

Cunoasterea rezistentei la medicamentele antifungice este o preocupare majorä a domeniului sänätätii umane la nivel mondial, influentând sec-torul agricol si securitatea alimentarä. Pentru a re-zolva aceste probleme, este importantä întelegerea mecanismelor ce provoacä rezistentä antifungicä.

Drept exemplu de conlucrare international poate servi baza de date privind rezistenta antifungicä la medicamente MARDycare este un serviciu web ce se referä la mecanismele rezistentei si include substitutii de aminoacizi, caracteristicile genomului etc. Baza de date completä poate fi preluatä, comandatä la nivel de organism, genä sau medicament, informatia fiind permanent completatä cu rezultate noi [10, 11].

tratamentul patogenezei etiologiei ciupercii unghiilor

În acest context, în vederea elaborärii politici-lor nationale în domeniul combaterii rezistentei la preparatele antimicrobiene, este necesar de fäcut primul pas, si anume de analizat situatia creatä în lume în domeniul abordat, este necesar de cunoscut directiile cercetärilor stiintifice si rezultatele obtinute, precum si experienta tärilor privind rezolvarea problemei în tratamentul patogenezei etiologiei ciupercii unghiilor, ceea ce a servit drept scop al articolului de fatä.

Materiale si metode Au fost analizate de surse de informatie vizând problemele rezistentei fungilor la preparatele antimicrobiene din cadrul platformelor stiintifice Embase, PubMed, Hinari si din fondurile bibliotecilor nationale.

Materialele analizate includ documente ale OMS si ale altor organizatii internationale, publicatii stiintifice din anii Rezultate si discutii Informatii generale Regatul fungic cuprinde o enormä diversitate de taxoni cu nise ecologice variate, strategii pentru ciclul vietii si structurä morfologicä. În prezent nu se cunoaste mult despre adevärata biodiversitate a ciupercilor. Multe ciuperci sunt paraziti pentru plante, animale, oameni si alte ciuperci.

Ciupercile patogene ale plantelor sunt capabile sä producä daune si pierderi mari în agriculturä si silviculturä. Unele ciuperci pot cauza boli grave la oameni, multe dintre care pot fi fatale, dacä nu sunt tratate. Acestea sunt: aspergiloza, candidoza, coccidioidomicoza, criptococcoza, histoplasmoza, micetomul, mucormicoza si paracoccidioidomicoza.

Ciupercile numite dermatofitice si keratinofile pot ataca ochii, unghiile, pärul, dar mai ales pielea, si pot provoca infectii locale.

În orice caz, un dermatolog sau un micolog ar trebui să sfătuiască un tratament adecvat. Dar dacă a fost deja, nu permiteți recidivele.

Ciupercile din diferite grupe taxonomice, ca si sporii fungici, sunt si cauza diferitor reactii alergice [10]. Infectiile cu Candida invazive râmân o cauzä importantä a morbiditätii si a mortalitätii, în special la pacientii spitalizati si imunocompromisi sau bolnavi critici. Un numär limitat de agenti antifungici din doar câteva clase de medicamente sunt disponibili pentru a trata pacientii cu aceste infectii grave.

De exemplu, în Ro-mânia, anual sunt înregistrate în medie circa de cazuri de candidoze [15]. Morbiditatea si mortalitatea substantiale provocate de infectiile fungice invazive constituie dovezi incontestabile ale gravitätii lor.

Boli care sunt simptomatice ale șanțurilor longitudinale

Extinderea continuä a grupelor de populatie sensibile cum ar fi persoanele imunocompromise, pacientii care suferä o interventie chirurgicalä extinsä si cei spitalizati cu boli subiacente grave, în special în unitatea de terapie intensivä si limitärile remediilor antifungice actuale din cauza problemelor de toxicitate sau a dezvoltärii rezistentei, conditioneazä dezvoltarea unor noi medicamente antifungice [16].

Candidoza sistemicä este o problemä de sänätate din ce în ce mai complicatä din cauza frecventei crescânde a infectiilor provocate de speciile Candida rezistente [15, 17].

  • Exista trei tipuri de micoza a piciorului, fiecare afectand regiuni diferite ale pielii piciorului si manifestandu-se in mod diferit.
  • Onychomycosis: cauze, simptome, diagnostic, tratament
  • Dacă cauza este o vătămare, atunci se formează un hematom subungual, care comprimă țesutul periungual și acest lucru duce la malnutriție și modificări ale structurii.
  • Avem linii directoare de aprovizionare stricte și legătura numai cu site-uri cu reputație media, instituții de cercetare academică și, ori de câte ori este posibil, studii medicale revizuite de experți.
  • Care medic tratează ciuperca unghiilor de la picioare și unde să meargă? - Picior strâmb -
  • Pregătirea pentru studiu: În ajunul colecției de materiale nu este recomandat să utilizați produse cosmetice decorative și medicinale.
  • Micoza unghiilor

Candida dubliniensis a fost descrisä pentru prima datä în anul si este cea mai cunoscutä ca patogen fungic uman predominant la pacienti cu HIV SIDA tratamentul patogenezei etiologiei ciupercii unghiilor alte grupe imunocompromise, desi în general este mai putin prevalentä si mai putin patogenä, comparativ cu C. Structura populatiei C. Majoritatea izolatelor de C. Pânä în prezent, au fost identificate doar douä modele majore de rezistentä la antifungice, iar mecanismele moleculare ale acestora sunt foarte similare cu mecanismele de rezistentâ descrise anterior pentru C.

Cu toate acestea, existâ diferente semnificative evidente în mecanismele predominante de rezistentâ la C. În ultimul deceniu, aparitia bolilor fungice invazive legate de biofilme create de fungi a fost subiectul numeroaselor studii axate pe rezistenta antifungicâ si impactul acesteia asupra terapiei specifice. Majoritatea studiilor au investigat mecanismele moleculare implicate în rezistenta antifungicâ si patogeneza productiei de biofilm de câtre Candida albicans si Aspergillus fumigatus - cei mai comuni agenti etiologici ai infectiilor invazive cu drojdie si mucegai.

Principalul mecanism ce caracterizeazâ rezistenta antifungicâ legatâ de biofilm este pro-ducerea matricelor extracelulare - o barierâ fizicâ ce împiedicâ pâtrunderea medicamentelor si expri-marea activitâtii acestora. Cu toate acestea, supraex-primarea pompelor de eflux, modificârile genetice ale tratamentul patogenezei etiologiei ciupercii unghiilor medicamentoase, celulele persistente, interactiunea sistemului imunitar biofilm - gazdâ, proteinele care conduc la filamentare favorizeazâ împreunâ aparitia rezistentei antifungice a biofilmu-lui.

Unele dintre aceste mecanisme sunt partajate cu celulele planctonice si sunt adesea legate de fazele de dezvoltare a biofilmului.

Toti factorii fizici si gene-tici care conduc la rezistenta antifungicâ legatâ de biofilm au fost discutati pe scurt [14, 15].

tratamentul patogenezei etiologiei ciupercii unghiilor

Rezistenta fungicâ la azoli devine o problemâ majorâ de sânâtate publicâ în ultimii ani. Problema respectivâ era cunoscutâ în agriculturâ de câteva decenii; utilizarea extensivâ a acestor compusi are ca rezultat contaminarea aerului, a plantelor si a solului. Frecventa din ce în ce mai mare a infectiilor fungice care pot pune viata în pericol si cresterea uti-lizârii profilactice a azolilor la pacientii cu risc ridicat, luate împreunâ cu biologia evolutivâ, dovedesc câ volumul utilizat al medicamentului este un factor important în aparitia si râspândirea rezistentei ciuperca unghiilor curgând oțet fungi, poate avea ca rezultat un scenariu dramatic.

Este necesar deci de revizuit utilizarea azolului în contexte agricole [19]. În ultimii ani creste rata ciupercilor patogene rezistente la numârul limitat de agenti antifun-gici folositi în mod obisnuit. Azolii, de exemplu, sunt utilizati nu numai pentru îngrijirea sânâtâtii umane si animale, ci si pentru protectia culturilor si pâstrarea lemnului. Aceasta a accelerat evolutia independentâ a rezistentei în mai multe medii.

Una dintre consecinte este riscul din ce în ce mai mare pentru sânâtatea umanâ din cauza agentilor patogeni oportunisti, care apar în mod natural si au dobândit rezistentâ la un sir de substante tratamentul patogenezei etiologiei ciupercii unghiilor.

Pentru a evita un colaps global în capacitatea noas-trä de a controla infectiile fungice si pentru a evita esecurile critice privind medicamentele si securitatea alimentelor, trebuie sä nrnbunätätim administrarea substantelor chimice existente, sä promoväm noi descoperiri antifungice si sä folosim tehnologiile emergente pentru solutii de alternativä [13, 15]. Riscurile de toxicitate a noilor compusi antifun-gici, nmpreunä cu aparitia rezistentei, fac utilizarea in-hibitorilor de rezistentä, în combinatie cu preparatele antifungice, o strategie adecvatä pentru dezvoltarea noilor tactici antifungice.

Terapiile precum inducerea apoptozei fungice sau imunostimularea de aseme-nea sunt strategii bune pentru reducerea riscurilor de rezistentä si pentru ümbunätätirea eficacitätii terapiei antifungice [20]. Rezistenta antifungicä continuä sä creascä, sä se modifice si, ca urmare, se complicä managementul pacientului, în ciuda introducerii unor noi agenti antifungici. Testele de sensibilitate in vitro sunt adesea folosite pentru a selecta preparate cu o actiune eficace în caz de o anumitä infectie, dar este mai important de a folosi aceste metode pentru a detecta rezistenta, cu ce se si ocupä o institutie specializatä CLSI din SUA si Comitetul European pentru Testarea Susceptibilitätii Antimicrobiene EUCAST.

Metodele standardizate pentru testarea fiabilä a antifungicelor in vitro sunt acum disponibile atât în SUA, cât si în Europa [21]. Pentru terapia bolilor sunt disponibile un numär restrâns tratamentul patogenezei etiologiei ciupercii unghiilor tratamentul patogenezei etiologiei ciupercii unghiilor antifungice.

Odatä cu introducerea criteriilor de întrerupere a räspândirii epidemiologice pentru fiecare agent patogen fun-gic, bazate pe distributia concentratiei inhibitoare minime MICa fost facilitatä distinctia dintre tipul sälbatic si populatia rezistentä la medicamente. Rezistenta fungilor a fost descrisä pentru toti agentii antifungici disponibili în prezent si au fost descifrate majoritatea mecanismelor de rezistentä la nivel molecular.

Dar fenomenul de tolerantä la antifungice a fost o problemä mai ignoratä. Este important de constientizat faptul cä toleranta la agentii antifungici favorizeazä aparitia celulelor persistente, ce sunt capabile sä supravietuiascä terapiei antifungice si pot provoca recidive [22].

În general, principala preocupare este schim-barea epidemiologiei Candida fatä de speciile mai putin sensibile la fluconazol, combinatä cu dobân-direa rapidä a rezistentei la echinocandinä, în special în izolatele de C. Pentru A. Raporturile speciilor non-Candida rezistente la azoli si ale speciilor Candida rezistente la multe medicamente, precum Candida glabrata sau, in ultimul timp, Candida auris, cresc cu o vitezä alarmantä.

Selectia iatrogenä a rezistentei atat pentru Candida, cat si pentru Aspergillus in trecut a fost restrictionatä, de obicei, la pacientii care au primit cursuri de tratament prelungite in stabilirea con-trolului surselor slabe sau a imunosupresiei severe persistente. Mai recent, aspergiloza rezistentä la azol a fost raportatä pe patru continente si s-a presupus cä este determinatä de utilizarea agricolä a azolilor [3, ]. Aceasta creeazä o problemä dificilä din cauza nevoii de strategii complexe de izolare, care implicä reglementarea utilizärii agricole a agentilor antifungici.

Ultimii ani au adus rezultate semnificative in cunoasterea mai bunä a bazei moleculare a rezistentei antifungice si, in general, a metabolis-mului ciupercilor patogene. Rezistenta la medica-mentele antifungice pare sä se datoreze, in esentä, mutatiilor apärute. Metodele de cercetare si mecanismele rezistentei Metodele fenotipice de identificare a rezistentei antifungice sunt proceduri fiabile, iar determinarea MIC prin tehnici de referintä este standardul de aur pentru detectarea izolatelor clinice de fungi rezistente.

Existä tratamentul patogenezei etiologiei ciupercii unghiilor de detectare ce pot fi utile laboratoarelor clinice, dar lipsa standardizärii impiedicä aplicarea lor deplinä si eficientä in practica de zi cu zi.

tratamentul patogenezei etiologiei ciupercii unghiilor

Detectarea molecularä a rezistentei Candida la azoli si la echinocandine si a rezistentei Aspergillus la triazoli poate fi relevantä din punct de vedere clinic si ar putea ajuta la elaborarea strategi-ilor mai eficiente de prevenire si de control [7, 10].

Cu toate acestea, putine dintre ele au explorat modul in care astfel de mecanisme tratamentul patogenezei etiologiei ciupercii unghiilor räspunsul imun al gazdei la acest patogen oportunist. Odatä cu progresele recente in intelegerea imunitätii gazdelor fatä de Candida, ar trebui de verificat de ce anume speciile Candida predominä in anumite populatii de pacienti, de ce nivelurile ridicate de rezistentä in vitro nu se coreleazä cu efectele medicamentului tratamentul patogenezei etiologiei ciupercii unghiilor vivo.

Aceasta va permite întelegerea strategiilor imunote-rapeutice eficiente pentru combaterea rezistentei la medicamente. Desi acest domeniu de cercetare este încâ la început, apar douä teme: imunoevaziunea si persistenta intracelularä a C.

Totodatä, schimbärile din peretele celular, asociate cu rezistenta antifungi-cä, favorizeazä adesea evaziunea pentru räspunsul imun al gazdei [29]. În ultimii 10 ani, mecanismele moleculare ce stau la baza acestui fenomen au fost dezväluite pe larg.

Se pare cä mecanismele majore de rezistentä sunt semnificative din cauza dereglärii genelor efec-toare de rezistentä antifungicä. Aceastä dereglare este o consecintä a mutatiilor punctuale, care apar la regulatorii transcriptionali ai acestor gene efectoa-re.

Cum tratezi CIUPERCA UNGHIEI: 5 Remedii simple

Rezistenta poate urmäri, de asemenea, aparitia mutatiilor punctuale direct în genele ce codificä tintele antifungice [10].

Rezistenta la azoli printre speciile Candida si Aspergillus este una dintre cele mai mari provocäri ale succesului clinic, urmatä de echinocandinä si multidrogrezistenta la unele specii Candida, în special Candida glabrata.

Räspändirea Aspergillus fumigatus, rezistentä la azoli, derivatä din agriculturä, si amenintärile emergente, cum ar fi Candida auris, rezistentä la multe medicamente, sunt de asemenea alarmante. Mecanismele moleculare ce provoacä rezistentä la medicamente apar în mod natural la speciile mai putin henna în tratamentul ciupercii unghiilor si sunt dobândite în tulpinile de organisme sensibile.

Aceste mecanisme includ interactiuni modificate între medicamentul-tintä, concentratiile de medicamente reduse mediate de transportatorii de eflux si barierele de permeabilitate asociate cu biofilme. Rezistenta la medicamente se dezvoltä prin selectarea în trepte a mai multor mecanisme respective.

Stresul celular provocat de tratamentul medicamentos creeazä adaptare, contribuind la rezistentä.

Onychomycosis: cauze, simptome, diagnostic, tratament

Expunerea la medicamente determinä de asemenea aparitia rezistentei [15, 26]. Rezistentä fungilor la preparatele antimicrobie-ne pare a fi multifactorialä, implicând atât mecanisme similare cu rezistenta antifungicä conventional, planctonicä, cum ar fi activitatea crescutä a pompei de eflux, cât si mecanisme specifice stilului de comportare al biofilmului.

O proprietate unicä a biofil-mului este producerea unei matrice extracelulare. Douä componente ale acestui material, ß-glucanul si ADN-ul extracelular, promoveazä rezistenta biofilmului la multiple antifungice.

tratamentul patogenezei etiologiei ciupercii unghiilor

Formarea biofilmului implicä, de asemenea, mai multe cäi de räspuns la stres, care afecteazä activitatea medicamentelor-azoli. Rezistenta în cadrul unui biofilm este adesea eterogenä, cu dezvoltarea unei subpopulatii de celule tratamentul patogenezei etiologiei ciupercii unghiilor rezistente [36].

Au fost studiate mecanismele moleculare responsabile pentru rezistenta la azoli in izolatele Candida tropicalis de la pacienti cu candidozä invazivä. A fost examinatä sensibilitatea la antifun-gice prin cercetarea si verificarea mutatiilor punc-tuale ale genei ERG11, care poate crea rezistentä la azol.

Identificarea molecularä a complexului speciilor de C. A fost evaluatä susceptibilitatea izolatelor noastre la agentii antifungici si mecanismele moleculare care stau la baza rezistentei la azol [31]. Principalul mecanism ce caracterizeazä rezistenta antifungicä legatä de biofilm este produ-cerea de matrice extracelulare - o barierä fizicä ce impiedicä pätrunderea medicamentelor si exprima-rea activitätii lor. Cu toate acestea, supraexprimarea pompelor de eflux, modificärile genetice, celulele persistente, interactiunea sistemului imunitar biofilm - gazdä, proteinele care conduc la filamentare, contribuie impreunä la aparitia rezistentei antifun-gice a biofilmului.

Asevedeași